VV-erkenning vissersvaartuigen

De Belgische visserijsector heeft de aflopen jaren heel wat initiatief genomen tot verdere verduurzaming. Zo heeft de sector in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) een verduurzamingserkenning op maat van de Belgische visserijsector uitgewerkt, op basis van de VALDUVIS-tool. Via elf indicatoren wordt er rekening gehouden met ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Wanneer de visserijactiviteiten van de vaartuigen voldoen aan de minimale drempelwaarde en de uitbatende rederijen zich engageren om verdere inspanningen te leveren (deelnemen aan een verbetertraject), krijgen ze een ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning. Welke VALDUVIS-scores leiden tot deze ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning van de activiteiten van Belgisch vissersvaartuigen, wat er in de engagementsverklaring staat en hoe het voldoen aan de voorwaarden tot erkenning wordt opgevolgd, werd vastgelegd in het B2B-lastenboek.