VV-erkenning vissersvaartuigen

De Belgische visserijsector heeft de aflopen jaren heel wat initiatief genomen tot verdere verduurzaming. Zo heeft de sector in samenwerking met het Instituut voor Landbouw- Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) een verduurzamingserkenning op maat van de Belgische visserijsector uitgewerkt, op basis van de VALDUVIS-tool. Aan de hand van elf indicatoren wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van de sociale, economische en ecologische duurzaamheid van de Belgische visserijvloot. Via deze tool kunnen reders ook inzicht krijgen in hun eigen score op vaartuigniveau. Er kunnen overzichten gegenereerd worden van de evolutie van de duurzaamheid van de hele vloot, van subvloten of individuele vaartuigen over verschillende jaren heen.

Reders worden gemotiveerd om actie te ondernemen en hun scores te verbeteren door hun inspanningen te belonen via de Visserij-Verduurzaamt markterkenning. Deze erkenning wordt toegekend aan vaartuigen die voldoen aan een bepaalde minimumscore en zich engageren om binnen een periode van drie jaar hun score te verhogen. De lancering van deze erkenning (juni 2018) was de eerste stap om de inspanningen van de Belgische visserijvloot te communiceren naar de kopers. Welke VALDUVIS-scores leiden tot deze ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning van de activiteiten van Belgisch vissersvaartuigen, wat er in de engagementsverklaring staat en hoe het voldoen aan de voorwaarden tot erkenning wordt opgevolgd, werd vastgelegd in het B2B-lastenboek.

Aanvraag VV-erkenning voor vissersvaartuigen

Wanneer je als eigenaar van een Belgisch vissersvaartuig in aanmerking wilt komen voor een Visserij Verduurzaamt-erkenning, dienen onderstaande stappen te doorlopen:

  • Stap 1: het invullen en ondertekenen van een engagementsverklaring (zie hieronder).
  • Stap 2: de engagementsverklaring ingevuld en ondertekend bezorgen aan de beheerder Rederscentrale (info@rederscentrale.be).
  • Stap 3: contacteer het ILVO voor een eerste verkennend gesprek met een ILVO-wetenschapper via Tel: 059/ 56 98 76 of e-mail: lancelot.blondeel@ilvo.vlaanderen.be of ellen.pecceu@ilvo.vlaanderen.be
  • Stap 3: in dit verkennend gesprek worden reders individueel begeleid. Op basis van hun individuele VALDUVIS-score ontvangt de reder een gepersonaliseerd verbetertraject, waarin acties die zullen leiden tot een betere score, vastgelegd worden. Dit proces gebeurt in samenwerking met de reders om te garanderen dat de beschreven acties haalbaar zijn.
  • Stap 4: indien de minimumscore en alle andere bepalingen die vastgelegd zijn in het B2B-lastenboek (eveneens te vinden op deze website), behaald worden, wordt het vaartuig als Visserij Verduurzaamt-erkend zichtbaar gemaakt op de veilklok in alle Belgische veilingen.

B2B lastenboek