B2B-lastenboek

Dit lastenboek omschrijft in detail welke VALDUVIS-scores leiden tot de Visserij Verduurzaamt-erkenning van de activiteiten van Belgische vissersvaartuigen, wat er in de engagementsverklaring staat en hoe het voldoen aan de voorwaarden tot erkenning wordt opgevolgd. Het legt regels en normen vast die door marktdeelnemers gevolgd moeten worden om de erkenning te mogen gebruiken bij het op de markt brengen van de aanvoer.

Lastenboek-VV-Primaire-Productie-versie-2023.pdf

×