Certificeringsinstellingen

Onderstaande certificeringsinstelling wordt door de beheerder van Visserij Verduurzaamt erkend en is bevoegd om audits met betrekking tot Visserij Verduurzaamt uit te voeren.

TÜV Nord Integra

Statiestraat, 164A 2600 Berchem
Tel: +32 3 287 37 60
info@tuv-nord-integra.com
www.tuv-nord-integra.com

Hieronder zijn de tarieven te vinden die gehanteerd worden door TÜV Nord Integra vanaf 1 november 2022:

B2B lastenboek