VV-erkenning vishandelaren

De B2B-Visserij Verduurzaamt-erkenning werd in juni 2018 gelanceerd en is sindsdien zichtbaar voor kopers in de Belgische veilingen. Wegens grote interesse vanuit de handel werden stappen gezet naar de ontwikkeling van een B2C-erkenning, namelijk vanaf eerste verkoop op de veiling tot op het laatste verkooppunt.
De normen en regels zijn vastgelegd in een specifiek lastenboek. Geïnteresseerde marktdeelnemers kunnen via een aanvraagformulier op deze website een aanvraag tot samenwerking indienen bij de beheerder Rederscentrale. Daarnaast is op deze website eveneens een lijst met visserijproducten, een lijst met Visserij Verduurzaamt-erkende marktdeelnemers en een lijst met erkende certificeringsinstellingen te vinden.