VV-erkenning vishandelaren

Wegens grote interesse vanuit de handel werden verdere stappen gezet om het bestaande erkenningssysteem, voor rederijen die voldoende inspanningen leveren inzake verduurzaming, eveneens op de markt te gebruiken. Vorig jaar werden een aantal proeftrajecten opgezet waarbij gedurende het traject de nodige kennis werd opgedaan betreffende een B2C-markterkenning en de bijhorende bepalingen en controlemechanismen. Tijdens dit traject werd beroep gedaan op de diensten van een externe certificeringsinstelling dat instaat voor de controles.

Om gebruik te kunnen maken van het Visserij Verduurzaamt-principe dienen alle schakels in de keten Visserij Verduurzaamt-erkend te worden. Het gaat hier zowel om de eerste aankoper, de verwerker, de loonwerker, de onderaannemer en andere tussenpersonen op de weg tussen eerste verkooppunt en consument van de producten van de Visserij Verduurzaamt-erkende Belgische vissersschepen. Indien zij volgens een audit voldoen aan alle bepalingen vastgelegd in het B2C-lastenboek (te vinden op deze website), dan krijgt de marktdeelnemer een certificaat voor één jaar. De eerste audits werden ondertussen met succes afgerond en de eerste certificaten werden dan ook aan de Visserij Verduurzaamt-erkende marktdeelnemers uitgereikt.

Geïnteresseerde marktdeelnemers kunnen zich via het aanvraagformulier op deze website aanmelden bij de Rederscentrale – die optreedt als beheerder – om gebruik te mogen maken van de Visserij Verduurzaamt-erkenning. Ook restaurants, cateraars of overheidsdiensten/bedrijven die vismaaltijden aanbieden kunnen zich aanmelden.