Enquête

Enquête
Teneinde ons dossier te kunnen vervolledigen willen wij u vragen enkele korte vragen te beantwoorden

Heeft u de brochure digitaal of in drukvorm goed ontvangen?*

Heeft u de brochure digitaal of in drukvorm goed ontvangen?*

Selectie wissen

Was het u helemaal helder en duidelijk wat het project precies inhoudt, wat de vereisten zijn voor een vissersvaartuig en een vishandelaar of andere ondernemer?*

Was het u helemaal helder en duidelijk wat het project precies inhoudt, wat de vereisten zijn voor een vissersvaartuig en een vishandelaar of andere ondernemer?*

Selectie wissen

Wanneer het antwoord ‘Nee’ is, kunt u dan kort aangeven welk gedeelte niet helemaal duidelijk is voor u?

Wanneer het antwoord ‘Nee’ is, kunt u dan kort aangeven welk gedeelte niet helemaal duidelijk is voor u?

Selectie wissen

Bent u reeds aangesloten bij het project Visserij Verduurzaamt en bent u al gecertificeerd?*

Bent u reeds aangesloten bij het project Visserij Verduurzaamt en bent u al gecertificeerd?*

Selectie wissen

Hoe zou u het project tot zover evalueren? Graag de goede en minder goede punten vermelden graag.

Hoe zou u het project tot zover evalueren? Graag de goede en minder goede punten vermelden graag.

Selectie wissen

Bent u van mening dat een aansluiting bij Visserij Verduurzaamt een meerwaarde voor uw zaak kan betekenen?*

Bent u van mening dat een aansluiting bij Visserij Verduurzaamt een meerwaarde voor uw zaak kan betekenen?*

Selectie wissen

Bent u geïnteresseerd in een bezoek van onze afgevaardigde om de werking van Visserij Verduurzaamt toe te lichten?*

Bent u geïnteresseerd in een bezoek van onze afgevaardigde om de werking van Visserij Verduurzaamt toe te lichten?*

Selectie wissen

Zijn er bepaalde redenen waarom u geen interesse hebt in dit project? Graag korte omschrijving.

Zijn er bepaalde redenen waarom u geen interesse hebt in dit project? Graag korte omschrijving.

Selectie wissen

Naam Onderneming

Naam Onderneming

Selectie wissen

Hierbij vertegenwoordigd door*

Hierbij vertegenwoordigd door*

Selectie wissen

Emailadres:*

Emailadres:*

Selectie wissen